Diplomové práce

Razítka, vizitky, tisk > Služby > Diplomové práce


OBJEDNAT ZDE

Vazba a tisk diplomových, bakalářských, disertačních a jiných prací

Pro úspěšné zakončení Vašeho vysokoškolského studia budete určitě potřebovat diplomovou, bakalářskou, dizertační, příp. jinou práci vytisknout a opatřit vazbou, včetně ražby textů na desky knihy. Rádi Vám pomůžeme ve zpracování Vaší práce v požadovaném termínu, s použitím velmi kvalitních materiálů Metalbind.

Vazba diplomové práce od 149 Kč! (při objednávce 2ks kompletních desek)

Při souběžné objednávce vazby a tisku. K vyzvednutí za 5 pracovních dnů. 149,- 
vazba do 3 pracovní dny. 199,-
vazba do 2 pracovní dny 249,-
vazba do k vyzvednutí za 24 hodin 299,-
vazba do k vyzvednutí za 2 hodiny (po dohodě) 399,-
ceny vč. DPH 21%

Diplomové práce – příplatky

stříbrné písmo

+ 20,-

ražba 4. řádku

+ 30,-

ražba dalšího řádku

+ 40,-

ražba hřbetu

+ 80,-

kapsa na CD

+ 25,-

výměna listů

+ 40,-

výměna hřbetu bez potisku

+ 60,-

vazba pouze jedné práce

+ 50%

ceny vč. DPH 21%

Tisku diplomových prací, formát A4,soubory PDF, papír 80 gr./m2

termín černobíle barevně
do 2 pracovních dnů 1,30 5,80
expresní tisk do 24 hodin 1,50 8,80
oboustranný tisk, ev. tisk formátu A3 cena x2 cena x2
ceny vč. DPH 21%

Před zadáním diplomové práce do výroby je Vámi potřeba specifikovat

UPOZORNĚNÍ:

při ražbě není možné přizpůsobovat velikost písmen, podobně jako při psaní na počítači a na řádek se tedy vejde dle typu znaků max. cca 32 znaků. Text na deskách bude vyražen s velkými a malými znaky dle dodané předlohy.

Důležité informace před zadáním vazby a tisku diplomových (ev. jiných) prací do výroby.

Převeďte Vaši práci do formátu PDF. Pokud text práce dodáte ve formátu WORD, ev. jiném textovém editoru, neneseme záruku za správnost umístění textů na straně, (změní se formátování textů, obrázků atd.). Pokud lze, je ideální rozdělit Vaše PDF na část černobílou a barevnou, urychlíte zpracování zakázky a ušetříte finanční hotovost vynaloženou za případné chybné tisky.

Soubory dodávejte pouze v jedné složce, nejlépe jedna diplomka – jeden soubor! Pokud bude Vaše diplomka na více souborech, bude doúčtována částka za tyto práce, současně neručíme za správnost umístění jednotlivých častí textů! Prostudujte si pečlivě směrnice a pravidla Vaší fakulty a katedry, týkající se tisku a vazby diplomových prací, z naší strany není možné objektivně sledovat pravidla jednotlivých univerzit o umisťování povinného zadání, textů apod. Zkontrolujte si, zda máte listy správně posloupně poskládané, žádný nechybí, ev. není obrácený atd. Vaši donesenou, vytištěnou práci nekontrolujeme, svázána je tak, jak nám ji předáte. Po převzetí zakázky do výroby již většinou nejsou možné úpravy textů, stránek apod. Pokud budou tyto změny vyžádány, jsou doúčtovány provedené vícepráce, současně se prodlužuje doba vyhotovení zakázky. Pro správnost textu, který se bude razit na desky Vaší práce nám přineste vzor této strany, nejlépe vytištěný na formátu A4. Bez této makety nelze vazbu přijmout do výroby !Okraje pro text na levé straně ( ta, která přijde do hřbetu knihy) nastavte 3 až 3,5 cm. Na horním, pravém a spodním okraji stránky nastavte 2 až 2,5 cm. (Pokud je nutný ořez stran, provádíme jej o max.cca 2 mm.)